PRO Kaag en Brassem-header-praatwolk

Standpunt: Wonen

Betaalbare huisvesting voor alle inwoners

Kaag en Braassem is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, maar het kent ook uitdagingen op het gebied van huisvesting. PRO Kaag en Braassem heeft volkshuisvesting als een van haar speerpunten, met als leidende principes doorstroming en betaalbaarheid van woningen.

 

De provinciale context beïnvloedt de ontwikkeling van woningen in de gemeente. Buiten de bebouwde kom is bouwen praktisch onmogelijk vanwege strikte provinciale regelgeving. Binnen de bebouwde kom moeten we kansen benutten en verdichten volgens provinciale richtlijnen. Hoogbouw is soms een overweging, mits in lijn met de omgeving.

Inzet voor ontwikkelingen in klein kernen

PRO Kaag en Braassem heeft de afgelopen jaren ingezet op ruimte voor ontwikkelingen in kleine kernen. Er zijn projecten gestart om het tekort aan sociale woningen aan te pakken. Een opvallende maatregel is de ’tussen wal en schip’-regeling, bedoeld voor mensen met een inkomen tussen sociale huur en koopwoningen.

 

Ook wordt er aandacht besteed aan doorstroming. Dit wordt bevorderd door het bouwen van ontbrekende woningtypen, zoals seniorenwoningen, dichtbij centrumvoorzieningen. Momenteel bestaat het woningbezit in de gemeente voor ruim 90% uit gezinswoningen. De vergrijzing heeft geleid tot situaties waarin één of twee senioren in gezinswoningen wonen, waardoor jonge gezinnen genoodzaakt zijn te verhuizen. Dit heeft potentieel negatieve gevolgen voor lokale voorzieningen. Door kwalitatieve uitbreiding van het woningaanbod wordt doorstroming bevorderd.

 

Sociale huurwoningen hebben lange wachtlijsten in de gemeente. PRO Kaag en Braassem streeft naar verkorting van deze wachtlijsten door verplichte percentages sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten en prioritaire toewijzing aan lokale senioren.

Misstanden in de woningmarkt tegengaan

Om misstanden in de woningmarkt aan te pakken, heeft PRO Kaag en Braassem enkele harde juridische instrumenten voorgesteld. Beleggers en vermogende inwoners maken soms misbruik van betaalbare koopwoningen, wat leidt tot ongewenste situaties. De partij stelt een opkoopverbod, zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding voor op betaalbare en sociale koopwoningen.

Balans tussen doelgroepen

PRO Kaag en Braassem benadrukt dat er geen keuze gemaakt hoeft te worden tussen lokale woningzoekenden en arbeidsmigranten. De partij streeft ernaar beide doelgroepen te ondersteunen en pleit voor gelegaliseerde huisvestinglocaties voor arbeidsmigranten op plekken die daarvoor geschikt zijn volgens provinciale normen. Dit voorkomt segregatie en biedt ruimte aan zowel lokale jongeren als arbeidsmigranten.

 

In een tijd waarin betaalbare huisvesting een cruciaal onderwerp is, zet PRO Kaag en Braassem zich in om evenwicht te creëren tussen verschillende behoeften en doelgroepen. Doorstroming, betaalbaarheid en samenwerking staan centraal in hun benadering van de woningmarkt.

roelofarendsveen
PRO-Kaag-en-Brassem-header-praatwolk

Ben jij ook

PRO Kaag en Braassem?

Doe mee

Laatste

nieuwsberichten

Wie is

PRO Kaag en Braassem

PRO Kaag en Braassem is een politieke vereniging die zich inzet voor inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente. Zonder daarbij gehinderd te worden door de belangen van een landelijke partij, en mét de kennis en betrokkenheid in onze gemeenschap.

PRO wil het anders. Wij willen dat inwoners zich welkom en gehoord voelen binnen de gemeentepolitiek, dat hun stem serieus genomen wordt en dat we zo de drempel tussen inwoner en politiek kunnen wegnemen. Want alleen als we elkaar goed weten te vinden, kunnen we optimaal gebruikmaken van alle kennis en kunde die in Kaag en Braassem aanwezig is. Dan praten we niet over elkaar, maar met elkaar.

Meer over ons
PRO-Kaag-en-Braassem-wie-is-PRO-kb

Blijf op de hoogte

Volg ons op de Social Media kanalen