PRO Kaag en Brassem-header-praatwolk

Standpunt: Zorg en welzijn

Zorg voor elkaar

PRO Kaag en Braassem streeft naar een samenleving waarin iedereen kan deelnemen, ongeacht leeftijd. Ons doel is om opgroeien en ouder worden mogelijk te maken in de vertrouwde omgeving van je eigen dorp, in plaats van weggestopt te worden binnen de muren van een instelling. We geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en erbij hoort.

 

We dagen verenigingen uit om een grotere rol te spelen in het organiseren van activiteiten en (sport)aanbod voor kwetsbare doelgroepen. In ruil daarvoor bieden we een extra stimuleringsbijdrage.

 

PRO Kaag en Braassem wil blijven werken aan het creëren van een dementievriendelijke gemeenschap. Dit omvat het bieden van begeleiding en ondersteuning aan mantelzorgers, het organiseren van dagbesteding in de buurt, het voortzetten van Alzheimercafés, en het opzetten van casemanagement. Zo willen we ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun families één aanspreekpunt hebben voor begeleiding en ondersteuning.

 

We willen ook inwoners bewust maken van het herkennen van dementie en hoe hiermee om te gaan. Dit omvat een uitgebreid pakket van maatregelen om onze gemeenschap meer dementievriendelijk te maken.

Bestrijden van Armoede

Bestaanszekerheid voor iedereen

Het bieden van bestaanszekerheid is essentieel om mensen rust en stabiliteit te geven. Geldzorgen kunnen een negatieve invloed hebben op energieniveaus, gezondheid en denkvermogen. PRO Kaag en Braassem is toegewijd aan het bestrijden van armoede.

 

We willen een financieel ruimhartig beleid voor kwetsbare gezinnen, zodat alle kinderen kunnen deelnemen aan sport, welzijn en cultuur, bijvoorbeeld via het Jeugd Sport- en Cultuurfonds en de Stichting Leergeld. We streven ernaar gezinnen met een inkomen dat iets boven de 110% van de norm ligt, maar met aanzienlijke schuldenlast, toe te laten tot deze ondersteuningsregelingen.

 

Om de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen toegankelijker te maken, willen we maatregelen treffen voor inwoners met een minimaal inkomen. We erkennen dat het invoeren van een eigen bijdrage voor minima een drempel kan vormen en willen dit aanpakken. Onze focus ligt op het waarborgen van financiële stabiliteit en het welzijn van onze inwoners.

PRO-Kaag-en-Braassem-home-doe-mee
PRO-Kaag-en-Brassem-header-praatwolk

Ben jij ook

PRO Kaag en Braassem?

Doe mee

Laatste

nieuwsberichten

Wie is

PRO Kaag en Braassem

PRO Kaag en Braassem is een politieke vereniging die zich inzet voor inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente. Zonder daarbij gehinderd te worden door de belangen van een landelijke partij, en mét de kennis en betrokkenheid in onze gemeenschap.

PRO wil het anders. Wij willen dat inwoners zich welkom en gehoord voelen binnen de gemeentepolitiek, dat hun stem serieus genomen wordt en dat we zo de drempel tussen inwoner en politiek kunnen wegnemen. Want alleen als we elkaar goed weten te vinden, kunnen we optimaal gebruikmaken van alle kennis en kunde die in Kaag en Braassem aanwezig is. Dan praten we niet over elkaar, maar met elkaar.

Meer over ons
PRO-Kaag-en-Braassem-wie-is-PRO-kb

Blijf op de hoogte

Volg ons op de Social Media kanalen