PRO Kaag en Brassem-header-praatwolk

Standpunt: Leefbaarheid

Samenwerken aan een veilige en prettige woonomgeving

Ons streven is het behouden van de leefbaarheid in al onze dorpen. Wij willen dat elke inwoner kan genieten van een veilige en aangename woon- en leefomgeving. Dit betekent ruimte voor groen en speelplekken, maar ook verkeersveiligheid.

 

Wij geloven in samenwerking. Wij staan voor een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en haar inwoners om dit te realiseren. Ergernissen zoals rondslingerend plastic, vuil bij de glasbak en hondenpoep willen wij aanpakken. Als je misstanden opmerkt, meld ze dan bij de gemeente en de politie. Alleen op die manier kunnen we ze effectief aanpakken.

 

Het opruimen van hondenpoep is verplicht, zowel voor de volksgezondheid als het welzijn van dieren. Wij willen hondenbezitters ondersteunen in het nakomen van deze plicht.

 

In plaats van dat de gemeente de buitenruimte volledig invult met groen en speelplekken, willen we inwoners de kans geven om mee te beslissen over de inrichting van hun eigen straat. Inwoners krijgen ook het ‘right to challenge’. Als een straat of wijk bereid is om de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud op zich te nemen, staat de gemeente klaar om het budget en de zeggenschap over te dragen.

 

Wij omarmen initiatieven uit de samenleving en willen het nemen van verantwoordelijkheid aanmoedigen. Daarom steunen wij de oprichting van een lokaal initiatievenfonds. Dit fonds, met duidelijke regels, ontvangt jaarlijks 1% van de begroting van de gemeente. Het fungeert als een soort burgerbegroting, waarbij de stichting verantwoording aflegt aan de gemeente en de resultaten evalueert.

Overlast door schiphol

Streven naar evenwicht en betrokkenheid

De aanwezigheid van Schiphol in onze regio is van onschatbare waarde, met werkgelegenheid en economische bijdragen. Tegelijkertijd begrijpen we dat de vele vliegbewegingen van en naar Schiphol overlast en gezondheidsklachten veroorzaken voor veel inwoners van onze gemeente. PRO Kaag en Braassem wil actief blijven streven naar betere vliegroutes, waarbij onze woonkernen worden ontzien en het huidige overlastniveau niet toeneemt.

 

Om effectief invloed uit te oefenen, is het cruciaal om onafhankelijke metingen uit te voeren. Wij spreken ons duidelijk uit tegen de aanleg van een tweede Kaagbaan en zullen ons, binnen onze mogelijkheden, verzetten tegen deze ontwikkeling. Dit omvat lobbyen en actieve deelname aan relevante werkgroepen om als gemeente betrokken te blijven en onze stem te laten horen. Ons doel is een evenwicht te vinden tussen de voordelen van Schiphol en het welzijn van onze inwoners.

PRO-Kaag-en-Braassem-home-doe-mee
PRO-Kaag-en-Brassem-header-praatwolk

Ben jij ook

PRO Kaag en Braassem?

Doe mee

Laatste

nieuwsberichten

Wie is

PRO Kaag en Braassem

PRO Kaag en Braassem is een politieke vereniging die zich inzet voor inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente. Zonder daarbij gehinderd te worden door de belangen van een landelijke partij, en mét de kennis en betrokkenheid in onze gemeenschap.

PRO wil het anders. Wij willen dat inwoners zich welkom en gehoord voelen binnen de gemeentepolitiek, dat hun stem serieus genomen wordt en dat we zo de drempel tussen inwoner en politiek kunnen wegnemen. Want alleen als we elkaar goed weten te vinden, kunnen we optimaal gebruikmaken van alle kennis en kunde die in Kaag en Braassem aanwezig is. Dan praten we niet over elkaar, maar met elkaar.

Meer over ons
PRO-Kaag-en-Braassem-wie-is-PRO-kb

Blijf op de hoogte

Volg ons op de Social Media kanalen