PRO Kaag en Brassem-header-praatwolk

Dorp: Leimuiden & Bilderdam

Elk dorp heeft specifieke aandachtspunten, hieronder schetsen wij er enkele voor Leimuiden:

 1. Invulling van het voormalig Connexxionterrein samen met buren en toekomstige bewoners oppakken (Traject Omgevings Participatie)​.
 2. Aanpakken van de entree van het dorp.
 3. Realiseren van woonvoorziening Dagelijks Leven voor ouderen met dementie​.
 4. Ruimte bieden aan de ontwikkeling van Drechthoek II – vooral laten landen bij lokale bedrijven.​
 5. Ondersteunen initiatief Grietpolder, waarin lokale ondernemers en verenigingen samen optrekken.​
 6. Opstellen integrale gebiedsvisie Leimuiden-West i.p.v. op postzegelniveau – mede met het oog op realiseren tweede ontsluiting Leimuiden uit.
 7. Beperken toename overlast Schiphol​.
 8. Beperken overlast landbouwverkeer​.
 9. Behoud van een bibliotheekvoorziening vanuit het doel: lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen​.
  • Bekijken wat het beste middel is: zijn er alternatieven, bijvoorbeeld op school? ​
  • Oproep aan inwoners om lid te worden van de bibliotheek.

Hieronder schetsen wij er enkele voor Bilderdam:

 1. PRO Kaag en Braassem wil graag de karakteristieke uitstraling van Bilderdam  behouden (fietsen, wandelen, waterrecreatie).
 2. PRO Kaag en Braassem wil het hardrijden aanpakken.
 3. PRO Kaag en Braassem neemt een positieve houding in tegenover lokale
  kleinschalige woningbouwinitiatieven.
website PRO-31
PRO-Kaag-en-Brassem-header-praatwolk

Ben jij ook

PRO Kaag en Braassem?

Doe mee

Laatste

nieuwsberichten

Wie is

PRO Kaag en Braassem

PRO Kaag en Braassem is een politieke vereniging die zich inzet voor inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente. Zonder daarbij gehinderd te worden door de belangen van een landelijke partij, en mét de kennis en betrokkenheid in onze gemeenschap.

PRO wil het anders. Wij willen dat inwoners zich welkom en gehoord voelen binnen de gemeentepolitiek, dat hun stem serieus genomen wordt en dat we zo de drempel tussen inwoner en politiek kunnen wegnemen. Want alleen als we elkaar goed weten te vinden, kunnen we optimaal gebruikmaken van alle kennis en kunde die in Kaag en Braassem aanwezig is. Dan praten we niet over elkaar, maar met elkaar.

Meer over ons
PRO-Kaag-en-Braassem-wie-is-PRO-kb

Blijf op de hoogte

Volg ons op de Social Media kanalen