PRO adviseert Richtnota niet vast te stellen

PRO Kaag en Braassem is geen voorstander van het vaststellen van de Richtnota 2025, aanstaande maandag. Hoewel het college aan de opdracht voldaan heeft om ombuigingen en bezuinigingen voor te stellen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen, staat PRO niet achter het document. “We willen best bezuinigen, maar dan moet dat ten goede komen van onze eigen inwoners. We gaan niet bezuinigen of belastingen verhogen om een tekort van de rijksoverheid op te lossen.”

Financieel ravijnjaar

Het rijk bezuinigt 2,3 miljard op het Gemeentefonds 2026. Gemeenten krijgen dus fors minder geld om hun wettelijke taken uit te voeren. Daardoor kampen alle gemeenten in Nederland in 2026 met een ‘financieel ravijnjaar’: een groot tekort op de begroting. Voor Kaag en Braassem is dat nu nog 1,5 miljoen, waar eerst een tekort van 3,5 miljoen verwacht werd. PRO vindt dat Kaag en Braassem niet zou moeten bezuinigen om toch een positief resultaat op de begroting te krijgen. Het rijk is namelijk wettelijk verplicht om gemeenten te compenseren voor hun wettelijke taken. Ruud van der Star, raadslid PRO: “Wij gaan dit probleem van het rijk niet oplossen over de rug van onze inwoners. Dan maar een negatief resultaat op de begroting. Laat het rijk maar zien dat het zo niet kan.”

Jeugdzorg

In november werd de programmabegroting 2024 vastgesteld zonder sluitend meerjarenperspectief. Een uitzondering, waarbij verschillende partijen het college de opdracht gaven om via ombuigingen, bezuinigingen en het vergroten van inkomsten alsnog tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. Die voorstellen staan in de Richtnota. “Het college heeft knap werk verricht, en daar bedanken we de wethouders voor. Het is een maatregelenpakket dat financieel ruimte geeft. Maar om die ruimte te krijgen, moeten soms pijnlijke keuzes gemaakt worden. En als de reden daarvoor dan een tekort van het rijk is, gaat dat er bij ons niet in. Zéker niet als we zien dat het ten koste gaat van bijvoorbeeld Jeugdzorg, een doelgroep die ons ontzettend hard nodig heeft.”

Voor onze inwoners

Zijn de voorstellen van het college dan voor niets geweest? “Niet als het aan ons ligt. Er zitten hele bruikbare voorstellen tussen. Maar die zouden we dan liever inzetten om een extra ambitie voor onze inwoners te realiseren. Denk aan een nieuwe school in Rijpwetering, of een extra ontsluitingsweg in Roelofarendsveen. En sowieso niet ten koste van alles: de WMO en Jeugdzorg mogen wat ons betreft niet aangetast worden.”