PRO stemt in met collegevoorstel voor tijdelijk fietspad door Braassemerland

Tijdens de Visie en Advies-vergadering van 29 mei liet PRO weten achter het voorstel van het college te staan om een tijdelijk fietspad aan te leggen vanuit de Akkers (Vergeten Groetenwijk) richting de Kerkweg in Roelofarendsveen. Doel van dit tijdelijke fietspad is om een veiliger schoolroute te creëren. Een besluit dat PRO niet lichtvaardig heeft genomen, gezien de consequenties die het heeft.

 

Snelle maatregel

Net als omwonenden en de andere partijen maakt PRO zich zorgen over de verkeerssituatie op het Noordeinde en Zuideinde. Met name over de veiligheid van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals schoolgaande kinderen, zijn zorgen. Het probleem is het grootst rondom de schooltijden (al is dit niet het enige probleem). De omgeving heeft verzocht om snel maatregelen te treffen. Met de realisatie van een tijdelijk fietspad komt het college tegemoet aan deze wens, na een uitgebreid participatietraject. Het is een relatief snelle infrastructurele maatregel die zorgt voor een aantrekkelijke, kortere en bovenal veiligere mogelijkheid om bij De Kiem te komen. Overigens betekent dit niet dat iedereen blij is met deze oplossing; ondanks een uitgebreid participatietraject zal nooit 100% van de mensen achter de beslissing staan.

 

Consequenties

De kosten van het tijdelijke fietspad kost zijn begroot op €700.000. Hoewel veiligheid boven alles gaat, heeft PRO de gevolgen van de aanleg van zo’n fietspad zorgvuldig afgewogen alvorens tot een besluit te komen. Consequentie van dit besluit is namelijk dat het niet langer mogelijk is om de realisatie deelgebied 11 van Braassemerland versneld te laten plaatsvinden. Juist in dit deelgebied zit relatief veel sociale woningbouw. Door dit naar voren te halen, zouden veel jongeren eerder een woning kunnen vinden. Dat versnelling van dit proces niet mogelijk is door de aanleg van een tijdelijk fietspad, is een heikel punt voor PRO, aangezien wij altijd gezegd hebben wonen met stip op 1 te zetten.

 

Verschillende belangen

Waarom dan toch instemmen met het voorstel van het college? We wogen verschillende belangen af. Die van de ouders die besluiten om de kinderen met de auto naar school te brengen, terwijl het ook prima lopend of op de fiets zou kunnen. Die van de ouders die de kinderen op de fiets naar school willen brengen, omdat dat voor heel veel zaken beter is. En die van de ‘jongeren’ die op hun 28ste nog bij hun ouders wonen, omdat zij door dit besluit langer moeten wachten op een woning.

 

Oproep

Afgelopen periode zagen wij meerdere plannen die ervoor zorgen dat het percentage sociale woningbouw in onze gemeente fors toeneemt. En we weten dat er nog meer komt. Daarom kiezen we nu voor de veiligheid van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarbij doen we met klem een oproep aan omwonenden van het Noordeinde en Zuideinde, en ouders van schoolgaande kinderen: gebruik dit fietspad straks zo veel mogelijk. Ook als het een beetje regent.