PRO Kaag en Brassem-header-praatwolk

Standpunt: Duurzaamheid, milieu en energie

Op weg naar een groener en duurzamer Kaag en Braassem

Om een duurzaam Kaag en Braassem te realiseren, moeten we nu onze verantwoordelijkheid nemen. Duurzaamheid moet een integraal onderdeel worden van al onze activiteiten. Om vooruitgang te boeken, moeten we eerst weten waar we staan. Dit vereist een nulmeting om te bepalen waar onze focus moet liggen en of we vooruitgang boeken.

Draagvlag voor transitie

Samenwerken aan duurzame oplossingen

PRO Kaag en Braassem pleit voor het organiseren van draagvlak bij onze inwoners in plaats van hen te verrassen met bijvoorbeeld een windmolen in hun achtertuin. Stel je voor dat het dorp zelf, in de vorm van een coöperatie, besluit om een eigen windmolen te plaatsen. Dit zou de weerstand verminderen, omdat mensen de directe voordelen zouden ervaren, zoals het opwekken van hun eigen elektriciteit en het verbeteren van hun financiële situatie.

Besparen waar mogelijk

Efficiëntie en CO2-reductie

De gemeente Kaag en Braassem onderneemt al stappen om kosten te besparen en CO2-uitstoot te verminderen. Er is echter ruimte voor verbetering. Het installeren van effectieve bewegingssensoren in gemeentegebouwen kan bijdragen aan deze inspanningen. PRO Kaag en Braassem streeft ernaar om financiële prikkels te bieden voor het isoleren van woningen als een effectieve manier om energie te besparen.

Een groenere gemeente

Bomen en duurzaamheidspartners

Om onze gemeente groener te maken, willen we het planten van bomen actief bevorderen. Bomen dragen bij aan een gezondere leefomgeving en helpen bij de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast willen we nauwer samenwerken met organisaties zoals Stichting Groen Licht om hun expertise op het gebied van duurzaamheid en vergroening te benutten. We willen kennis verzamelen bij deskundigen op dit belangrijke gebied.

Minder afval, meer scheiding

Slim afvalbeheer

PRO Kaag en Braassem pleit voor een slimmere omgang met afval, met als doel om minder afval te produceren. We willen onze inwoners aanmoedigen om zoveel mogelijk gescheiden afval in te zamelen, zodat de hoeveelheid restafval tot een minimum wordt beperkt. Om dit te bereiken, pleiten we voor meer centrale inzamelpunten in de gemeente waar burgers papier, kleding, glas en plastic kunnen recyclen. Hierdoor verminderen we de hoeveelheid afval en dragen we bij aan een duurzamere toekomst voor Kaag en Braassem.

PRO-Kaag-en-Braassem-home-doe-mee
PRO-Kaag-en-Brassem-header-praatwolk

Ben jij ook

PRO Kaag en Braassem?

Doe mee

Laatste

nieuwsberichten

Wie is

PRO Kaag en Braassem

PRO Kaag en Braassem is een politieke vereniging die zich inzet voor inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente. Zonder daarbij gehinderd te worden door de belangen van een landelijke partij, en mét de kennis en betrokkenheid in onze gemeenschap.

PRO wil het anders. Wij willen dat inwoners zich welkom en gehoord voelen binnen de gemeentepolitiek, dat hun stem serieus genomen wordt en dat we zo de drempel tussen inwoner en politiek kunnen wegnemen. Want alleen als we elkaar goed weten te vinden, kunnen we optimaal gebruikmaken van alle kennis en kunde die in Kaag en Braassem aanwezig is. Dan praten we niet over elkaar, maar met elkaar.

Meer over ons
PRO-Kaag-en-Braassem-wie-is-PRO-kb

Blijf op de hoogte

Volg ons op de Social Media kanalen