PRO Kaag en Brassem-header-praatwolk

Standpunt: Onderwijs, cultuur en sport

Onderwijs

Toekomstgericht en samenwerkend

PRO Kaag en Braassem streeft naar onderwijsgebouwen die bestendig zijn voor de toekomst en een duurzaam karakter hebben. We pleiten voor naadloze leerlijnen, sterke samenwerking binnen de 0-12 jaar keten, en een geïntegreerd aanbod van onderwijs, sport en zorg. Het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid is een speerpunt, waarbij leesvaardigheid van groot belang is. We willen de benodigde faciliteiten realiseren, en specifiek een concrete verbinding leggen met de bibliotheek in Leimuiden.

Investeren in cultuur

Creativiteit en samenhang

Cultuur is voor PRO Kaag en Braassem het middel bij uitstek om (creatieve) uitdrukkingsvormen, kennis, ervaringen en meningen te delen. Het vormt de essentie van onze identiteit, draagt bij aan persoonlijke groei, en stimuleert creativiteit. Cultuur fungeert als verbindend element, brengt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

 

Wij hanteren een beleid dat de maatschappelijke waarde van cultuur benadrukt, met een focus op onze doelen, gerichte investeringen in creativiteit en ontwikkeling, in plaats van te investeren in dure, ongebruikte gebouwen. Geld dat bedoeld is voor cultuur mag niet vastzitten in stenen; er is ruimte voor een nieuwe aanpak

Sport

Meer dan een spelletje

Lange tijd is sport gezien als gesubsidieerde hobby, bier, bitterballen, blessures en als grote kostenpost voor de gemeenten.
Wetenschappers hebben inmiddels vanuit onderzoek laten zien dat sport en bewegen een groot positief effect heeft op fysieke, mentale en sociale gesteldheid van onze samenleving. De oplossing tegen de toren hoge zorgkosten, menselijk leed en economische uitval.
PRO Kaag en Braassem steunt deze visie en wil daarom sport en bewegen stimuleren en faciliteren. Samen bouwen aan een fitte, vitale en veerkrachtige gemeente en promoot daarmee ook zo snel mogelijk in leven te starten. ‘Vroeg geleerd is oud gedaan’ en ‘Voorkomen is beter dan genezen.’

 

PRO-Kaag-en-Braassem-home-doe-mee
PRO-Kaag-en-Brassem-header-praatwolk

Ben jij ook

PRO Kaag en Braassem?

Doe mee

Laatste

nieuwsberichten

Wie is

PRO Kaag en Braassem

PRO Kaag en Braassem is een politieke vereniging die zich inzet voor inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente. Zonder daarbij gehinderd te worden door de belangen van een landelijke partij, en mét de kennis en betrokkenheid in onze gemeenschap.

PRO wil het anders. Wij willen dat inwoners zich welkom en gehoord voelen binnen de gemeentepolitiek, dat hun stem serieus genomen wordt en dat we zo de drempel tussen inwoner en politiek kunnen wegnemen. Want alleen als we elkaar goed weten te vinden, kunnen we optimaal gebruikmaken van alle kennis en kunde die in Kaag en Braassem aanwezig is. Dan praten we niet over elkaar, maar met elkaar.

Meer over ons
PRO-Kaag-en-Braassem-wie-is-PRO-kb

Blijf op de hoogte

Volg ons op de Social Media kanalen