PRO Kaag en Brassem-header-praatwolk

Wij stellen ons voor

Dolf Kistemaker, Wethouder

Woubrugge

De crisis op de woningmarkt is diep en niet eenvoudig op te lossen. Wonen is een grondrecht dat, zeker voor starters op de woningmarkt, steeds verder onder druk komt te staan. En doordat er het nodige bijgebouwd wordt in Kaag en Braassem kan de verkeersveiligheid in de knel komen. Dat moeten we zo veel mogelijk voorkomen door fors te (blijven) investeren in het verkeersveiliger maken van onze straten en wegen. Tot slot vormt de klimaatverandering een enorme bedreiging voor ons allemaal. Bij de (her)inrichting van onze openbare ruimte moeten we steeds meer inspelen op de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door het vergroenen van de openbare ruimte. De crisis op de woningmarkt, verkeersveiligheid en klimaatverandering vragen niet alleen om geld, maar ook om betrokkenheid en inzet van onze inwoners, bedrijven en instellingen. PRO is de partij die er bij uitstek voor kiest om de kennis, ervaring en creativiteit in onze gemeenschap zo vroeg en zo veel mogelijk in te zetten bij het behalen van onze ambities, en de gemeente vooral in te zetten om hen daarbij te faciliteren. Dat zorgt voor gedragen oplossingen voor de uitdagingen waar we ons voor gesteld zien.

 

Heb je een vraag of opmerking?
Mail me via dkistemaker@kaagenbraassem.nl.

Dolf Kistemaker
Gerben van Duin

Gerben van Duin, Wethouder

Noordwijk

Al meer dan 20 jaar ben ik met veel plezier actief als wethouder in de regio. Lokaal kun je het verschil maken om de kwaliteit van leven van inwoners positief te beïnvloeden. De overheid staat daarvoor te ver van inwoners af. Toen Kaag en Braassem op mijn pad kwam hoefde ik niet lang na te denken om actief te worden. Vanuit PRO krijg ik de ruimte om me in te zetten voor het sociaal domein, waarbij ik me vooral inzet op het thema preventie. Want voorkomen is beter dan genezen. Ik maak me wel zorgen om de aangekondigde overheidsbezuinigingen, waardoor we minder aan preventie kunnen doen. Hoe dan ook ga ik me sterk inzetten voor de gezondheid, fitheid en de vitaliteit van de inwoners van Kaag en Braassem. Met nadruk ook op onze jeugd, waar het mentaal niet zo goed mee gaat.

 

Op de foto zie je me op een van mijn favoriete plekken in Kaag en Braassem, een sportpark waar veel mooie en zinnige ontmoetingen plaatsvinden. Er wordt gesport en er is een netwerk waar direct en indirect gewerkt wordt aan fysieke, sociale en mentale veerkracht, integratie en vermindering van eenzaamheid.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via g.vanduin@kaagenbraassem.nl.

Evert Henrotte, plv. voorzitter gemeenteraad

Rijnsaterwoude

PRO staat dicht bij de inwoners van Kaag en Braassem. Daarom heb ik juist voor PRO gekozen om een verschil te maken en me in te zetten voor onze inwoners en het bestuur van Kaag en Braassem. Openbare orde en veiligheid en het sociale domein zijn mijn expertises binnen de gemeentepolitiek. Hoog op mijn agenda staan extra woningbouw voor onze jongeren en betere communicatie met inwoners. Daarnaast hou ik me als fractievoorzitter bezig met het Presidium en de Werkgevers Cie. Ik wil constructief met het College samen optrekken. De verharding in het politieke debat staat me dan ook tegen; ik wil inwoners een heel ander beeld geven van de gemeentepolitiek.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via ehenrotte@raad.kaagenbraassem.nl.

Evert Henrotte
Sandra de wagenaar

Sandra de Wagenaar, Fractievoorzitter

Leimuiden

In de raad zouden zo veel mogelijk generaties vertegenwoordigd moeten zijn. Ook mensen met een gezin, zoals ik dus. Ik vind het mooi dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Dat doe ik graag via PRO, omdat PRO een club van doeners is. Oplossingsgericht en pro-actief. De voortgangsmonitor, programmabegroting en bibliotheek staan komende periode hoog op mijn prioriteitenlijst. Ik vind het belangrijk dat inwoners zich in ons herkennen. Daarom koos ik voor mijn foto voor een herkenbare plek: de Tolbrug in Leimuiden. Een plek die dorpen met elkaar verbindt, zoals wij bij PRO ook altijd zoeken naar verbinding met inwoners.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via sdewagenaar@raad.kaagenbraassem.nl.

Ruud van der Star, Raadslid

Rijpwetering

Het is alweer een heel tijdje geleden dat Floris Schoonderwoerd mij zo ver kreeg om in de gemeentepolitiek te gaan. Destijds voor de PvdA, later richtten Ilse van der Poel, Floris en ik samen PRO Kaag en Braassem op. Doordat ik al wat langer meeloop, heb ik de rol van nestor op me genomen. Ik begeleid mensen binnen PRO en zet ze op het juiste spoor. Verder hou ik me bezig met het raadsakkoord en uitvoeringsprogramma, participatie en het bewaken van de filosofie van PRO. Ik geloof in de kracht van de samenleving. In het betrekken van de kennis en kunde van inwoners bij het maken van ons beleid. Wij bedenken het niet voor jou, maar jij bedenkt het en wij besluiten het vervolgens.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via rvanderstar@raad.kaagenbraassem.nl.

Ruud van der Star
portretten PRO-06

Monique Hoogenboom, Raadslid

Roelofarendsveen

Met de beschikbare middelen zo veel mogelijk doelen, zonder dat de lastendruk voor de inwoners stijgt. Dat is waar ik me als raadslid voor inzet. Het financiële domein is mijn domein. Die interesse is ontstaan vanuit mijn werk, voorheen bij de Sociale Dienst en nu bij een andere gemeente. Ik heb me aangesloten bij PRO omdat zij een modern, eigentijds gemeentebestuur nastreven. Bovendien praten zij niet over, maar mét inwoners. We werken met een flinke groep positieve mensen, wat het extra leuk maakt om aan de slag te gaan voor Kaag en Braassem. En als er tijd over is voor ontspanning, dan doe ik dat graag in de polder van Roelofarendsveen, die je ook op de foto ziet. Prachtig toch? Mooie natuur en heerlijk om hier te varen!

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via mhogenboom@raad.kaagenbraassem.nl.

Rick van Seggelen, Raadslid

Rijpwetering

Ik ben de gemeentepolitiek ingegaan om iets te kunnen betekenen voor de mensen om mij heen. Bij PRO kan dat goed, want doordat PRO alleen in Kaag en Braassem bestaat kunnen we ons volledig focussen op wat het beste is voor ónze inwoners. We gebruiken de kennis in onze gemeenschap en zijn wars van oude en langdradige politiek. Mijn grootste aandachtspunt is de vergrijzing van de kleinere kernen. Doordat beleid van de provincie verhindert dat we aan de randen van deze dorpen kleinschalig bouwen, trekken jongeren weg en zijn hier steeds minder kinderen. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat klassen leger raken en verenigingen niet genoeg vrijwilligers kunnen vinden. Daarom zet ik mij in voor voldoende (sociale) woningen voor jongeren, met name in de kleinere kernen van Kaag en Braassem.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via rvanseggelen@raad.kaagenbraassem.nl.

Rick van Seggelen
Thea Wesselman

Thea Wesselman, Raadslid

Roelofarendsveen

Hoe zorgen we in onze eigen leefomgeving dat iedereen mee kan en wil doen? Daar hou ik me mee bezig. Ik heb het altijd al belangrijk gevonden om iets voor de gemeenschap te betekenen. Vroeger deed ik dat bijvoorbeeld als lid van de ouderraad op school en voorzitter van de cliëntenraad van Zorgcentrum Jacobus. Tegenwoordig als vrijwilliger bij De Zonnebloem en de belastingservice FNV, en dus als raadslid voor PRO. Waarom PRO? De visie van deze lokale partij spreekt me aan en het is een vereniging met enthousiaste jonge mensen, met een vernieuwde kijk op politiek. Ik zet me in voor zorg, wonen, speciale doelgroepen, onderwijshuisvesting, recreatie en cultuur. Ik vind het belangrijk dat iedereen fijn kan wonen en recreëren, dat kinderen kunnen opgroeien in een gezonde omgeving en dat we naar elkaar omzien.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via twesselman@raad.kaagenbraassem.nl.

Roel van Leeuwen, Raadslid

Rijpwetering

Mijn missie in de raad is om het dorpse imago te behouden, ook in de grotere kernen. Daar ligt de kracht van onze mooie gemeente. Het noaberschap van onze dorpen moeten we koesteren. Zorgen voor en omkijken naar elkaar is de fundatie voor een betrokken gemeenschap. Het aantal inwoners van Kaag en Braassem is flink gegroeid. Dat heeft sommige verkeerssituaties onder druk gezet. Deze problemen moeten we oplossen en bij nieuwe ontwikkelingen wil ik er scherp op toezien dat we veilige begaanbare toegangen hebben tot onze woongebieden. Verder wil ik binnen de gemeentelijke mogelijkheden perspectief bieden aan onze ondernemers, waarbij mijn expertise bij agrariërs ligt. Zij geven onze groene buitenruimte vorm. Op ruimtelijk gebied moeten we naar het grote plaatje kijken en stappen durven zetten. Natuurlijk op de PRO-manier: luisteren naar ondernemers om te horen wat zij nodig hebben voor een gezonde toekomst.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via rvanleeuwen@raad.kaagenbraassem.nl.

Roel van Leeuwen
_DSC3427

Natasja Homan-Weenink, Burgerraadslid

Rijpwetering

Iedereen bij PRO zet zich in om politiek eenvoudiger, eigentijdser en aantrekkelijker te maken. Zo hopen we het makkelijker te maken voor inwoners om betrokken te worden bij zaken die binnen de politiek spelen. De beste ideeën komen tenslotte nog altijd uit de praktijk. Dat is ook de reden dat ik als burgerraadslid aan de slag ben gegaan. Ik denk dat ik een mooie bijdrage kan leveren aan onze gemeenschap met mijn kennis van de sociale zekerheidswereld, WMO, jeugdzorg en ouderenzorg en mijn grote interesse in groen. Ik vind dat heel belangrijke onderwerpen. De onzichtbare armoede in Kaag en Braassem baart me zorgen, en we moeten écht zuinig zijn op het groen in onze gemeente. Verder doe ik mijn best om ervoor te zorgen dat elke inwoner van Kaag en Braassem zich gehoord voelt binnen het gemeentehuis. Alleen gaat sneller maar samen kom je verder!.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via nhoman-weenink@raad.kaagenbraassem.nl.

Han Brouwer, Burgerraadslid

Rijnsaterwoude

Als je wilt weten wat er speelt in je gemeente en er iets van wilt vinden, dan moet je bij de gemeentepolitiek zijn. Daarom ben ik burgerlid geworden. Namens PRO houd ik me vooral bezig met armoedebestrijding onder AOW-gerechtigden. Verder bied ik de fractie algemene ondersteuning. De heldere, concrete aandachtsvelden en doelgerichte strategie van PRO spreken me aan. Ook vind ik het mooi dat deze vereniging burgerinitiatiefgericht is. En het is een leuke club mensen. Op de foto zie je me in mijn tuin, tussen het groen en blauw. Twee kleuren die Kaag en Braassem zo veel schoonheid geven.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via han.brouwer@outlook.com.

Han Brouwer
Esther van der Linden

Esther van der Linden, Burgerraadslid

Hoogmade

Door mijn werk voel ik mij betrokken bij de kwetsbare mensen in onze gemeente. Mensen die het moeilijk hebben, durven de gemeente niet altijd te benaderen met een hulpvraag. En voor mensen uit de meest kwetsbare groepen wordt het lastiger om aangehaakt te blijven in de samenleving. Voor hen wil ik iets betekenen als burgerraadslid. Ik hou me bezig met armoedebeleid, schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor jeugdigen. Ik koos daarbij voor PRO, omdat ik geloof in lokale partijen in de gemeentepolitiek. Die varen hun eigen koers zonder dat ze zich bezig moeten houden met wat er op landelijk niveau bedacht wordt. PRO is een betrokken partij, gemakkelijk benaderbaar en in alles klinkt door dat ze vanuit de inwoners politiek voeren.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via esthervanderlinden2015@gmail.com.

Julian Dias, Burgerraadslid

Leimuiden

In kleine gemeentes behartigen lokale partijen de belangen van de inwoners het beste naar mijn mening. Vandaar dat ik me als burgerraadslid inzet voor PRO. Veel mensen stemden afgelopen gemeenteraadsverkiezingen op PRO vanwege ons standpunt over wonen. Ook ik vind dat inwoners in hun eigen dorp moeten kunnen opgroeien, doorgroeien en oud worden. Daarom moeten inwoners van Kaag en Braassem naar mijn mening bij nieuwbouwprojecten genoeg mogelijkheden hebben voor een financieel rendabele huur- of koopwoning. Hierbij is het ook van belang dat zij hier gemakkelijker voor in aanmerking komen. Ik blijf het kenmerkende dorpsgevoel van Kaag en Braassem bewaken. Verder heeft de verkeersdoorstroming van de N207, waarbij de Leimuiderbrug een grote rol speelt, mijn bijzondere aandacht. En ik wil veiligheid noemen als speerpunt. Ik ben alert op het veiligheidsgevoel onder de inwoners van onze gemeente. Als burgerraadslid kijk ik kritisch naar onze eigen vereniging, zodat we onszelf steeds verbeteren. Ik vind het belangrijk dat we de kracht van ondernemers, organisaties en inwoners blijven benutten.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via jdias@raad.kaagenbraassem.nl.

_DSC4039
Guus de Koning

Guus de Koning, Bestuurslid en penningmeester

Roelofarendsveen

Ik wil iets betekenen voor de gemeenschap en hoop via PRO de betrokkenheid onder inwoners te vergroten. Als bestuur zorgen wij ervoor dat de organisatie soepel blijft draaien, zodat de fractie, gemeente- en burgerraadsleden hun werk goed kunnen doen. Bijvoorbeeld als het gaat om armoede. Samen met een afvaardiging van PRO heb ik gezien hoe goed de Voedselbank KBEN georganiseerd is. Ik hoop dat iedereen die er recht op heeft en hulp kan gebruiken, daar ook gebruik van maakt. Maar ik ben bang dat er ook gezinnen zijn die dat om allerlei redenen niet doen, bijvoorbeeld omdat ze er onbekend mee zijn of zich schamen. De kloof tussen arm en rijk is gegroeid in Nederland, dus ook in Kaag en Braassem. Bij PRO hebben we gelukkig goede, ervaren mensen op het Sociaal Domein waar ik alle vertrouwen in heb.

 

Mijn foto is gemaakt naast het voetbalveld van EMM’21, waar ik regelmatig kom als leider van het voetbalteam van mijn pleegzoon en om te kijken bij wedstrijden van onze jongste dochter. En hopelijk binnenkort ook bij wedstrijden van onze oudste dochter, die met haar hockeyclub naar dit sportcomplex verhuist.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via koningguus@hotmail.com.

Co van de Weteringh, Bestuurslid

Rijnsaterwoude

Mensen helpen en ondersteunen bij allerlei vraagstukken, dat vind ik leuk om te doen. Als bestuurslid van PRO bijvoorbeeld, maar ook als lid van de dorpsraad van Rijnsaterwoude. Zo heb ik me met succes ingezet voor het behoud van de Jachthaven en de Jeu de boulesbaan; de plek waar ik gefotografeerd ben en waar iedereen nu tevreden mee is. Ik maak me weleens zorgen over de vele regelgevingen. Dat kan vaak een stuk minder als je het mij vraagt.

 

Heb je een vraag of opmerking?

Mail me via info@weco.nl.

Meer over ons
Co van de Weteringh

Laatste

nieuwsberichten

Blijf op de hoogte

Volg ons op de Social Media kanalen