Wie is: Evert Henrotte?

Twee verkiezingen op rij kreeg PRO Kaag en Braassem de meeste stemmen. Ook voor komende verkiezingen hebben we een mooie kandidatenlijst, met kandidaten uit alle delen van de gemeente, jong en oud, ervaren en met een frisse blik, en met kennis van allerlei verschillende vakgebieden. Komende weken stelt de top 7 zich aan je voor. Vandaag de nummer 6 van onze lijst: Evert Henrotte uit Rijnsaterwoude.

Evert Henrotte (60) uit Rijnsaterwoude, dagelijks bestuurslid van de Centrale Ondernemingsraad bij korps Nationale Politie in Den Haag

Waarom heb je jezelf verkiesbaar gesteld?

Grote uitdagingen vragen soms om moeilijke keuzes. PRO Kaag en Braassem gaat deze verantwoordelijkheid niet uit de weg. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren, om onze gemeente toekomstbestendig te maken voor onze kinderen.

Waarom bij PRO?

PRO is een politieke vereniging die sinds 2014 actief is binnen onze gemeente. PRO heeft als missie de gemeente terug te geven aan zijn inwoners. Voor nu vraagt dat om een gemeenteraad die in verbinding staat met zijn inwoners en hen betrekt bij de uitdagingen die voor ons liggen.

Waar wil je je hard voor maken komende 4 jaar?

Voor een gemeente waar het prettig leven, wonen en werken is. Dat lukt me niet alleen, maar door in verbinding te blijven met de inwoners en ze te betrekken bij de uitdagingen die voor ons liggen hoop ik dat te kunnen bereiken.

Welk thema heeft jouw bijzondere aandacht?

Het sociale domein, de WMO, jeugdzorg en de Participatiewet. Daarnaast heeft de samenwerking binnen de regio mijn bijzondere aandacht; denk hierbij aan Holland-Rijnland en het Hoogheemraadschap Rijnland.

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik wandel graag met de hond, bezoek musea en theatervoorstellingen. Mijn vrouw en ik kunnen enorm genieten van het oppassen op onze kleinzoon. Ook probeer ik mij het golfen in Liemeer eigen te maken, maar dat is nog niet zo gemakkelijk.

Wie inspireert je?

Floris, omdat hij met zijn enthousiasme en zijn energie mensen in beweging krijgt. Daarnaast heeft hij een groot sociaal hart.

Kijk hier voor de volledige kandidatenlijst van PRO Kaag en Braassem.