Voor in de agenda: fractievergaderingen PRO Kaag en Braassem

De fractievergaderingen van PRO Kaag en Braassem zijn openbaar en vinden plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis. Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij een vergadering en mee te praten of te luisteren. De vergaderingen starten om 19.30 uur.

De fractievergaderingen (2023) vinden plaats op:

  • 28 augustus
  • 11 september
  • 2 oktober
  • 23 oktober
  • 20 november
  • 11 december (online)