Veilig naar school: zorgen om verkeerssituatie rondom De Kiem

Een flinke delegatie vanuit De Kiem en omwonenden bezocht gisteravond de gemeenteraad. Zij maken zich zorgen over de verkeersveiligheid rondom de basisschool. De Werkgroep Veilige Schoolroute vertelde meer over deze zorgen; de verkeerssituatie is druk en chaotisch. Ook deelden ze hun missie: “Kinderen van 8 jaar moeten zelfstandig naar school kunnen.”

Quick wins

PRO deelt de zorg van de bewoners en roept het College op om op korte termijn met een aantal quick wins te komen om de verkeersveiligheid te borgen. Het is een van de redenen dat PRO aandrong op het snel vaststellen van het CUP 1.0: zo kon er budget vastgesteld worden voor onderzoek. Er volgt snel een plan van aanpak. Ook in het raadsakkoord en een oproep vanuit de raad staat opgenomen dat we met het Noordeinde en Zuideinde aan de slag moeten.

Werkgroep Veilige Schoolroute

De raadsleden van PRO waarderen de betrokkenheid van de werkgroep en bewoners enorm. We bedanken de werkgroep voor alle inspanningen, zoals het organiseren van een campagneweek op school en het uitzetten van een enquête. Wij betrekken de werkgroep graag verder in het proces om hun kennis en ervaring mee te nemen en er samen voor te zorgen dat er een goed plan komt. Wordt snel vervolgd!