Update Sportpad: samen sterk

Maandag 18 september stemde de raad van Kaag en Braassem unaniem in met een bestemmingsplan om de herontwikkeling aan het Sportpad in Kaag en Braassem mogelijk te maken. Een paar dagen eerder woonde Monique Hogenboom namens PRO een bijeenkomst over de laatste ontwikkelingen rondom het Sportpad bij.

Leren, bewegen en ontmoeten

Het Sportpad is een prachtig voorbeeld van hoe samenwerken sterk maakt. Dankzij de tomeloze inzet van verschillende verenigingen en organisaties is een gezamenlijk plan ontstaan waarbij leren, bewegen en ontmoeten op één centrale plek in onze dorpen georganiseerd wordt. Ook heel mooi is het contact met De Driemaster voor samenwerking op maatschappelijk niveau. Zo wordt er dit najaar al gestart met een initiatief waarbij senioren elkaar kunnen ontmoeten. PRO is enthousiast over de plannen en stemde dan ook in met het voorgestelde bestemmingsplan om het Sportpad mogelijk te maken.

Aandacht voor omwonenden

De boodschap van PRO: laten we met elkaar de voortvarendheid erin houden, maar neem ook de bezwaren van omwonenden serieus. Want naast het terechte enthousiasme voor de inzet, samenwerking en plannen, zien we dat er ook zorgen leven bij omwonenden. Bijvoorbeeld over parkeergelegenheid en verkeersdrukte. PRO roept alle betrokkenen op om bij de verdere planuitwerking met deze groep om tafel te gaan en afspraken te maken. Ook is het belangrijk dat de verschillende partijen die straks op het Sportpad vertegenwoordigd zijn hun gebruikers stimuleren om de juiste route – via de nieuwe ontsluiting – te gebruiken, om de verkeersdrukte voor omwonenden te minimaliseren. Wij zijn blij dat de wethouder al heeft toegezegd met de omwonenden in gesprek te gaan over de bezwaren. Wij zijn ervan overtuigd dat door omwonenden serieus te nemen en met elkaar te kijken naar oplossingen, ook op dit punt samenwerking tot mooie resultaten kan leiden.