PRO Kaag en Brassem-header-praatwolk

Standpunt: Werk en Economie

Kansen voor inwoners en ondernemers

De dynamiek van een samenleving wordt vaak bepaald door de bloei van werk en economie. In het streven naar welvaart en inclusiviteit richt PRO Kaag en Braassem zich op twee cruciale aspecten: de ondersteuning van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en het verbeteren van dienstverlening aan ondernemers.

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Werk is een essentieel aspect van zelfstandigheid en participatie in de samenleving. Het biedt niet alleen een bron van inkomsten, maar ook mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, een gevoel van zingeving en sociale interactie. PRO Kaag en Braassem is toegewijd aan het ondersteunen van inwoners met een uitkering om aan het werk te gaan. We willen dit bereiken door:

 

  • Werkgevers te ondersteunen bij het aannemen van mensen met een beperking, om zo drempels weg te nemen en inclusiviteit te bevorderen.
  • Vrijwilligerswerk aan te moedigen en toegankelijk te maken, zowel met als zonder begeleiding, als een waardevolle stap richting betaald werk.

Verbeterde dienstverlening aan ondernemers

Ondernemers vormen een cruciale pijler van onze gemeenschap. Ze genereren werkgelegenheid, bevorderen sociale cohesie, brengen dynamiek en tonen vaak maatschappelijke betrokkenheid. Het is vanzelfsprekend dat ondernemers kunnen rekenen op een dienstverlenende houding van de gemeente, en PRO Kaag en Braassem gelooft dat dit beter kan dan op dit moment het geval is.

 

Ter ondersteuning van de lokale detailhandel na de coronapandemie willen we overwegen om, in lijn met het steunpakket voor verenigingen, tijdelijke verlichting van onroerendezaakbelasting (OZB) voor bedrijven te bieden.

 

PRO Kaag en Braassem zet zich in om ondernemers alle kansen te bieden. Stel je voor: je bent ondernemer en je rijdt door onze gemeente. Je ziet een stuk grond te koop en denkt: “Dit is een geweldige locatie voor mijn bedrijf.” Het zou ideaal zijn als je deze gedachte direct met de gemeente kunt delen, en de gemeente zorgt voor de benodigde vergunningen of op zijn minst feedback geeft over de vereisten. Hoewel Kaag en Braassem momenteel nog niet op dit niveau is, streeft PRO Kaag en Braassem hier wel naar. Dit is niet alleen gunstig voor ondernemers, maar ook voor de gemeente zelf. Het maakt Kaag en Braassem aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven, wat essentieel is voor werkgelegenheid en het verminderen van werkloosheid.

Recreatie

Recreatie is een belangrijk aandachtspunt voor PRO Kaag en Braassem. Onze gemeente biedt een prachtige omgeving om van te genieten, met molens, uitgestrekte landschappen, meren, paden en uitstekende horecagelegenheden. Recreatie kan ook bijdragen aan werkgelegenheid.

 

In veel gemeenten dragen toeristen financieel bij aan de beschikbare voorzieningen via toeristenbelasting. In Kaag en Braassem gebeurt dit momenteel niet. PRO Kaag en Braassem wil graag zien dat gebruikers van onze voorzieningen, waaronder toeristen en arbeidsmigranten die hier wonen, ook financieel bijdragen, met de opbrengsten geïnvesteerd in de sector.

website PRO-80
PRO-Kaag-en-Brassem-header-praatwolk

Ben jij ook

PRO Kaag en Braassem?

Doe mee

Laatste

nieuwsberichten

Wie is

PRO Kaag en Braassem

PRO Kaag en Braassem is een politieke vereniging die zich inzet voor inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente. Zonder daarbij gehinderd te worden door de belangen van een landelijke partij, en mét de kennis en betrokkenheid in onze gemeenschap.

PRO wil het anders. Wij willen dat inwoners zich welkom en gehoord voelen binnen de gemeentepolitiek, dat hun stem serieus genomen wordt en dat we zo de drempel tussen inwoner en politiek kunnen wegnemen. Want alleen als we elkaar goed weten te vinden, kunnen we optimaal gebruikmaken van alle kennis en kunde die in Kaag en Braassem aanwezig is. Dan praten we niet over elkaar, maar met elkaar.

Meer over ons
PRO-Kaag-en-Braassem-wie-is-PRO-kb

Blijf op de hoogte

Volg ons op de Social Media kanalen