Programmabegroting Kaag en Braassem voor komende jaren vastgesteld

Maandag 30 oktober stelde de gemeenteraad de programmabegroting voor de komende jaren vast. Hiermee kreeg het college de opdracht om ervoor te zorgen dat belangrijke projecten voor onze inwoners gerealiseerd worden. Tijdens de algemene beschouwingen benadrukten we welke projecten wat PRO betreft bijzondere aandacht moeten krijgen.

Algemene beschouwingen

Klik hier voor onze volledige algemene beschouwingen (pdf), met onder andere voorbeelden van hoe gebruikmaken van de kennis en kunde van inwoners tot mooie successen leidt. Hieronder vind je enkele punten uitgelicht die PRO erg belangrijk vindt.

Wonen

“Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen” is de titel van ons raadsakkoord. PRO vindt een betaalbaar woningbouwprogramma dan ook heel belangrijk. We zijn blij met de acties die het college ondernomen heeft om hier naartoe te werken en zien graag dat zich dit de komende jaren uitbetaalt in een groter en betaalbaarder woningbouwprogramma.

Verkeersveiligheid

Meer woningen betekent meer verkeer. We maken ons zorgen over de verkeersveiligheid rondom het Noordeinde in Roelofarendsveen en over de verkeersontsluiting en -afwikkeling in Leimuiden. We verwachten van het college dat het de extra middelen die we als raad beschikbaar stellen gaat inzetten voor het verbeteren van verkeersveiligheid en goede infrastructuur. Dat zien we graag concreet terug in de voortgangsmonitor.

Jeugd- en gezinszorg

We kijken met grote interesse naar de jeugd- en gezinsteams die vanaf 1 januari dichtbij de jeugdhulp gaan organiseren. We hopen dat dit leidt tot betaalbare jeugdzorg en een verkorting van de wachtlijsten.

Reëel begroten

Voor het eerst in de geschiedenis van onze gemeente stelde de gemeenteraad een begroting op waarbij niet alle jaren sluitend zijn begroot. Heel bijzonder dus, en dat gebeurde niet zomaar. Deze beslissing namen we op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), net als veel andere gemeenten in Nederland. Het is een protest tegen het feit dat de Rijksoverheid de gemeenten veel minder middelen geeft dan voorheen. Samen met een groot deel van de gemeenten in Nederland vinden dat deze middelen niet genoeg zijn om onze inwoners te geven wat zij nodig hebben. Door reëel te begroten laten we de Rijksoverheid zien waar tekorten ontstaan.