PRO: voor een sociaal woningsysteem dat wél werkt

Bij nieuwbouwprojecten in Kaag en Braassem moet 30% van de woningen sociale koop of huur zijn. Zo krijgt iedereen de kans om in onze gemeente te blijven wonen. Tenminste, dat is het idee. In de praktijk blijkt het anders te gaan. Daar wil PRO Kaag en Braassem verandering in brengen.

Opkopende investeerders

Sociale woningen in nieuwbouwtrajecten komen lang niet altijd terecht bij de inwoners voor wie ze bedoeld zijn. Veel van deze woningen worden opgekocht door investeerders, die het vervolgens verhuren of verkopen tegen veel hogere marktprijzen. Dat stuit ons al jaren tegen de borst. Sinds mei 2018 is er een ‘socialedoelgroepenverordening’ vastgesteld: in deze verordening staat dat sociale woningen 10 jaar in dat segment behouden moeten worden. Met andere woorden: de woning kan in die 10 jaar niet met winst doorverkocht worden. De verordening geldt helaas niet met terugwerkende kracht: alleen projecten waarvoor de afspraken gemaakt zijn na ingang van de regeling moeten hier aan voldoen. Voor het nieuw te bouwen ‘wonen in Westend’ geldt de regeling bijvoorbeeld wel. In nieuwe contracten staat verder dat 25% verplicht huur moet zijn.

Tussen wal en het schip

Daarnaast is er een groep mensen die buiten de boot valt. Door de stijgende huizenprijzen kunnen zij geen woning kopen via de normale verkoop. Maar ze verdienen wel net te veel om in aanmerking te komen voor sociale huur of koop. PRO kwam succesvol in actie voor mensen die tussen de wal en het schip vallen. Recent werd een amendement van PRO aangenomen door de raad, waardoor een ontwikkelaar de 5% sociale koopwoningen mag inruilen voor 20% koopwoningen in het segment 155.000 – 250.000, voor de inwoners die nu tussen de wal en het schip zitten.

PRO blijft kritisch

De groep woningzoekenden voor wie de sociale woningen bedoeld zijn, is (te) groot. PRO Kaag en Braassem blijft daarom monitoren, kritische vragen stellen en als dat nodig is regelingen aanpassen. Zo zijn de kwaliteitseisen ook nog een belangrijk aandachtspunt. Met kwaliteitseisen willen we voorkomen dat het verplichte sociale gedeelte bestaat uit ‘kippenhokken’. Ook willen we het duur verhuren van sociale koopwoningen in de vrije sector aanpakken. Alles om ervoor te zorgen dat de woningen beschikbaar blijven voor de juiste doelgroep die het het hardst nodig heeft.

 

Tekst: tekst van de koning