PRO roept horecaondernemers en organisatoren op: laat je horen over het evenementenbeleid

Kaag en Braassem krijgt een nieuw evenementenbeleid. PRO maakt zich zorgen dat de eisen en voorwaarden steeds hoger worden, waardoor het organiseren van een evenement steeds lastiger en minder aantrekkelijk wordt. We spraken verschillende organisatoren van evenementen en horecaondernemers, en vermoeden dat hun kennis en ervaring nog onvoldoende meegenomen zijn in dit nieuwe beleid.

Vragen over vernieuwde beleid

Eerder stelde PRO al vragen over het vernieuwde evenementenbeleid van de gemeente, naar aanleiding van verschillende signalen vanuit inwoners en initiatiefnemers. Zo leeft het sentiment dat de regelgeving rondom het organiseren van evenementen steeds strakker wordt en het voor organisaties bijna niet meer te doen is om aan alle eisen te voldoen. Wij zouden het een groot verlies vinden als de evenementen die voor zo veel plezier en verbinding zorgen in de gemeente zouden verdwijnen. Daarom vraagt PRO nu nogmaals aandacht voor de ervaringen en ideeën van organisatoren.

Ruimte voor verbetering

Wat we belangrijk vinden om vast te stellen: uit onze gesprekken met organisatoren en horecaondernemers blijkt dat niemand twijfelt aan de goede wil van de gemeente. De mensen met wie we spraken gaven aan te merken dat de gemeente zijn best doet om goed contact te onderhouden met organisatoren en hierbij dienstverlenend te zijn. Daarbij is iedereen van mening dat veiligheid rondom evenementen voorop staat, en dat soms niet te voorkomen is dat dat extra regels met zich meebrengt. Wel merkt een aantal organisatoren op dat sommige zaken beter kunnen. Zo noemen verschillende organisatoren de steeds wisselende gesprekspartners bij de gemeente, doordat er door capaciteitsgebrek externen ingehuurd moeten worden. Verder is de mening van organisatoren gevraagd bij de ontwikkeling van het concept-evenementenbeleid, maar hebben zij niet duidelijk teruggekoppeld gekregen wat er met hun input gebeurd is, en welke standpunten wel of niet zijn meegenomen. Bovendien hoorden wij van organisatoren concrete voorstellen die hen zouden helpen bij het organiseren van een veilig evenement. PRO vraagt zich af in hoeverre die ideeën bekend zijn en daadwerkelijk opgepakt worden.

Informatieavond voor organisatoren

Op 20 november organiseert de gemeente een informatieavond voor inwoners over het concept-evenementenbeleid, van 17.00 tot 19.00 uur in Tech Campus De School aan de Schoolbaan 1 in Roelofarendsveen. Daarbij wordt uitgelegd wat de belangrijkste wijzigingen zijn en krijgen inwoners de gelegenheid om vragen te stellen en te reageren op het voorgenomen beleid. Organisatoren en horecaondernemers zijn door de gemeente op een later tijdstip die dag uitgenodigd. PRO roept iedereen in Kaag en Braassem op om gebruik te maken van deze informatieavond en daar je stem te laten horen. Aanmelden kan via dit e-mailadres; geef hierbij aan met hoeveel personen jullie komen. Met jullie ervaring en ideeën en gezien de open houding van de gemeente voor feedback hebben wij alle vertrouwen dat het nieuwe evenementenbeleid verbeterd kan worden.

Feedback op de juiste plek

PRO vraagt organisatoren dus om zorgen, opmerkingen en ideeën vooral te delen tijdens de informatieavond en daarna bij de betreffende ambtenaar, zodat de feedback op de juiste plek terecht komt. Daarnaast blijft PRO scherp op dit onderwerp zitten. Input die wij kregen vanuit organisatoren nemen we mee in de Context-en-kaderavond op 29 november die over dit onderwerp georganiseerd wordt voor de raad. Hoewel de raad niet het orgaan is dat een besluit neemt over het nieuwe beleid, kunnen wij er wel op toezien dat alle input goed verwerkt wordt in het vernieuwde beleid.