PRO Kaag en Braassem ontstellend trots op gebiedspartijen Sportpad

Maandagavond 26 april heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem unaniem het masterplan Sportpad aangenomen. Een huzarenstukje van al deze gebiedspartijen en een uniek participatietraject van de gemeente Kaag en Braassem. Een plan waarin het eigenschap volledig is overgedragen en verenigingen die die verantwoordelijkheid ten volle hebben genomen.

Ruimte voor elkaar

En wat is het knap dat bijvoorbeeld de fuserende voetbalvereniging, met alle bestuurlijke uitdagingen die daarbij horen, de belangen van de tennisvereniging serieus hebben genomen en zorgen voor ruimte voor de zo gewenste uitbreiding. En wat goed om het kader te kunnen versterken door ook onderdak te gaan bieden aan de hockeyvereniging en zo weer nieuwe en andere mensen aan de club te gaan binden. En wat mooi dat alle partijen samen de toekomstbestendigheid van een centrum voor onderwijs, sport en cultuur als hoogste goed hebben verklaard en hierom de eigen vierkante meter hebben verlaten.

 

Fantastisch dat er straks ruimte komt voor een unieke combinatie van onderwijs, opvang en een fonkelnieuw zwembad. Hoe mooi zou het zijn als straks juist overdag, in de daluren, tijdens het opvang/onderwijs arrangement kinderen kunnen sporten, hun zwemdiploma kunnen halen en de exploitatie van het complex zo verbeterd wordt. En hoe fijn als de verouderende Gogherweide zicht krijgt op een nieuw woon-zorgcomplex aan de overkant van de weg op de vrijkomende schoollocatie.

Ruimte voor woningen

En wat dacht u van de kansen die de andere vrijkomende locaties ons volkshuisvestelijk gaan bieden? De provincie geeft ons amper ruimte buiten de bebouwde kom. Dit masterplan zorgt ervoor dat er talloze woningzoekenden straks aan hun trekken gaan komen door de woningen die daar gerealiseerd kunnen gaan worden. En niet alleen in Roelofarendsveen en Oude Wetering, maar ook in Rijpwetering waar het vrijkomende hockeyveld binnen de provinciale bebouwingsgrenzen ligt. Toch uniek, dat daar waar DOSR en Alkmania vroeger rivalen waren van ROAC ze er nu mede voor zorgen dat ook de woningbouw in Rijpwetering een impuls krijgt en daarmee ROAC nog verder versterkt. Niet zo raar dat de Veense en Oude Weteringse voetbalclub gaan fuseren; misschien wel de enige weg om het kwaliteitsverschil met ROAC weer goed te maken…

 

Zonder gekheid, PRO Kaag en Braassem heeft altijd vertrouwen in de kennis, kracht en oplossend vermogen van onze samenleving. En dat hebben al de gebiedspartijen met het opleveren van dit masterplan bewezen. Het nemen van verantwoordelijkheid loont. Niet kijken naar het gemeentehuis, vragen om geld of oplossingen voor de vraagstukken die gepaard gaan met een snel veranderende samenleving. Maar deze veranderingen als gegeven adopteren en als uitgangspunt nemen en van daaruit, uit eigen kracht, werken aan oplossingen.

 

Op naar de volgende fase.