Nieuwe Maatschappelijke Agenda: samen verantwoordelijk voor gemeenschappelijke doelen

De sociale basis in de wijk versterken, bestaanszekerheid herstellen, gezond leven makkelijker maken en kansengelijkheid vergroten: dat zijn de vier belangrijke thema’s waar de nieuwe Maatschappelijke Agenda (MAG) voor Kaag en Braassem om draait. Waarom een nieuwe MAG, en wat willen we er nu precies mee?

Waarom een nieuwe MAG?

In de Omgevingsvisie van Kaag en Braassem staat precies wat onze gemeente wil bereiken. De doelen voor het sociale domein staan hierin ook beschreven. Toch bleek uit de evaluatie van het Programma Welzijn en Preventie 2021-2023 dat er behoefte is aan een specifieke agenda voor het sociale domein, als verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. Die specifieke agenda is de MAG 2024-2027 geworden. Tijdens de Visie en advies-vergadering is de raad na discussie en beantwoording van de vragen akkoord gegaan met de nieuwe MAG voor Kaag en Braassem. Maandag 18 september is het als hamerstuk in de raadsvergadering vastgesteld. PRO is blij met dit resultaat: een helder beleidsdocument met doelen en ambities.

Wat houdt de MAG in?

De nieuwe MAG lijkt op de agenda die we tot en met 2020 gebruikten. In de MAG staan onze doelen en hoe we willen samenwerken met inwoners, organisaties en de gemeente, omdat we samen verantwoordelijk zijn. Met de MAG 2024-2027 willen we terug naar deze basis en starten we opnieuw met integraal werken, waarbij we samen verantwoordelijk zijn voor gemeenschappelijke doelen.

De MAG is verdeeld in vier belangrijke thema’s:

  1. Versterken van de sociale basis in de wijk

We willen sterke sociale banden in onze wijken en buurten bevorderen. We willen dat mensen voor elkaar zorgen, en we streven naar een inclusieve samenleving.

  1. Herstellen van bestaanszekerheid

Hierbij gaat het om basisbehoeften, zoals een stabiel inkomen, werk, deelname aan de samenleving en een veilige plek om te wonen.

  1. Het makkelijker maken van een gezond leven

We willen het makkelijker maken voor mensen om gezond te leven door een gezonde levensstijl te bevorderen en een veilige leefomgeving te creëren. Hierbij gaat het om fysieke, mentale en sociale gezondheid.

  1. Het vergroten van kansengelijkheid

We willen investeren in iedereen om gelijke kansen te creëren in de samenleving, vooral voor degenen die extra hulp nodig hebben. Dit omvat het doorbreken van armoede en het verminderen van sociale en emotionele achterstanden.

Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen

Het Raadsakkoord “Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen 2022-2026” heeft dezelfde indeling. Er is geen harde scheidslijn tussen de thema’s, omdat ze met elkaar verbonden zijn. Een goede gezondheid kan immers bijvoorbeeld helpen om kansengelijkheid te creëren. Dit zijn de belangrijkste punten van de Maatschappelijke Agenda (MAG), die ons helpt om samen te werken aan een betere toekomst voor onze inwoners.