Nieuwe lijsttrekker PRO Kaag en Braassem: Sandra de Wagenaar

Gisteravond heeft de jaarlijkse ledenvergadering van PRO Kaag en Braassem plaatsgevonden. De leden van PRO bogen zich over de vraag of ze vinden dat zij nog steeds nodig zijn en de haalbaarheid te toetsen weer een representatieve kandidatenlijst te kunnen presenteren. Die overtuiging en dat vertrouwen is er. PRO Kaag en Braassem heeft voor de derde keer de intentie om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen in maart en zal de komende weken haar kandidaten gaan werven met de ambitie om weer de grootste partij van Kaag en Braassem te worden.

Tijdens deze digitale ledenbijeenkomst heeft het bestuur Sandra de Wagenaar voorgedragen als lijsttrekker voor de verkiezingen. Sandra heeft deze voordracht geaccepteerd. De eerste keer dat PRO Kaag en Braassem meedeed mocht Floris Schoonderwoerd de lijst trekken, de termijn erna viel Ruud van der Star deze eer ten deel en nu zal Sandra als eerste vrouw in de geschiedenis van PRO Kaag en Braassem de lijst aanvoeren.

Sandra is 39 jaar en woont in Leimuiden. Ze combineert het raadslidmaatschap met haar werk bij een lokaal makelaarskantoor. Ze is getrouwd en moeder van 3 jonge kinderen. In maart 2018 is zij in de raad gekomen en ze heeft zich onder andere beziggehouden met de leefomgeving in de diverse kernen, de regio, Schiphol en de dorpsraden. Verder heeft Sandra ervaring opgedaan in de werkgeverscommissie en is zij altijd erg actief in het organiseren van de onderlinge contacten binnen PRO. Een mooi moment om een volgende stap te maken door lijstaanvoerder te zijn.

“Ik dank het bestuur en de leden voor de voordracht en heb er ontzettend veel zin in om er met elkaar een succes van te gaan maken. Het gaat om de inwoners van Kaag en Braassem, de ideeën waar wij voor staan en de verandering in de gemeentepolitiek die we in hebben gezet 8 jaar geleden en willen versterken.”

In de traditie van PRO zal Sandra voor, tijdens en na de verkiezingen de werkzaamheden verdelen met de andere raadsleden en kandidaten binnen de fractie. Zo liet ook de huidige fractievoorzitter van PRO Kaag en Braassem, Ruud van der star, zich fractieregisseur noemen. Waar veelal de lijsttrekker ook alle debatten voert, technisch voorzitter van de commissievergaderingen is, de fractievoorzitter naar buiten is, in de werkgeverscommissie zit, de interne vergaderingen leidt, het woord voert op de belangrijkste onderwerpen, zijn deze klussen binnen PRO verdeeld over alle raads- en burgerleden waardoor de werkzaamheden leuker en breed gedragen zijn. Deze traditie zal worden voortgezet.

Ruud zegt daarover: “We zijn nu breed vertegenwoordigd en verdelen het werk onderling op basis van kennis en ervaring. Dit zetten we voort. Nu gaan we volle bak aan de slag om naast de bereid gevonden lijsttrekker een mooie lijst samen te gaan stellen. Onze ambitie is uiteraard om, nu onder leiding van Sandra, opnieuw de grootste partij te worden na de verkiezingen.”