Moet de ozb in Kaag en Braassem echt zo omhoog?

Waarom nu hard bezuinigen en snijden waar het zeer doet, terwijl het misschien niet nodig is.’

Dit kopte vanmorgen het Leidsch Dagblad en omschrijft goed het gevoel van PRO Kaag en Braassem na de informatieavond over de op handen zijnde begroting. Tot afgelopen week liep het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie hand in hand in opmaat naar een nieuwe begroting. We hadden daarin een aantal breed gedragen uitgangspunten: de ambities delen we en moeten we kunnen betalen. Ook hebben we in het raadsakkoord de politieke afspraak de belastingen niet te verhogen. In ditzelfde begrotingsproces hebben we met elkaar enkele kansrijke interventies besproken die zouden leiden tot een sluitende begroting. En, er ook enkele afgeschoten. Nu is het moment van keuzes maken bijna aangebroken. Met de andere fracties merkte wij bij onszelf wat verbazing dat er een redelijk eenzijdige oplossingsrichting op ons bordje lijkt te gaan komen met een eenvoudige optelsom:

 1. Dit was het financiële beeld;
 2. Deze ambities komen daarbij;
 3. Dat kosten deze ambities;
 4. Dat gat gaan we dekken met OZB verhoging.

Om kort te gaan: Zo zijn we niet getrouwd. PRO Kaag en Braassem is in het voortraject eerlijk geweest. Als blijkt dat, als we al het andere eerst hebben bekeken, een ambitie als bijvoorbeeld de realisatie van het sportpad of het IKC Woubrugge in de knel komt, we dan eventueel bereid zijn de OZB knop als ‘sluitstuk’ te gebruiken. Als sluitstuk! Maar dit belastinginstrument mag geen sleutelrol vervullen in de dekkingsvoorstellen. En, als we de ozb knop überhaupt al inzetten, dat hebben wij het college eerder ook zeer nadrukkelijk meegegeven, zal er veel scherper aan de wind gevaren moeten worden. Waar we in Kaag en Braassem sinds jaar en dag conservatief begroten (‘we leggen de lat laag en houden vervolgens telkenmale, jaar in jaar uit, miljoenen over’) willen dat het college scherper gaat sturen en korter op de materie gaat zitten. Niet lekker ruim in de budgetten blijven, vervolgens de werken niet uitgevoerd krijgen en aan het einde van het jaar trots rapporteren dat we binnen budget zijn gebleven. Met als neveneffect dat er teveel belasting is geheven of er andere ambities zijn blijven liggen.

In het voortraject hebben we deze voorwaarde ook nadrukkelijk gesteld. We hechten eraan voorafgaand aan het presenteren van de begroting nogmaals te laten weten dat wij niet bereid gaan zijn de OZB in die mate te verhogen als de tabellen ons afgelopen week deden doen suggereren. Voordat we aan die knop gaan draaien moet er echt eerst veel meer en anders.

 1. We complimenteren in ieder geval college raadslid Peter van Dijk met zijn ontdekte fout in een optelling. Deze omissie pakt financieel voordelig uit;
 2. We wensen ook een realistischere inschatting van bijvoorbeeld opbrengsten bouwleges;
 3. Zien dat er in de BUIG (Bundeling Uitkering Inkomenvoorzieningen Gemeenten) extra gelden gaan komen vanwege het oplopende bestand nu;
 4. De uitkeringen van BNG hoeven niet aan de onderkant van de bandbreedte worden ingeschat, maar kan ook een midden-scenario worden gekozen;
 5. We zouden willen zien dat men niet perse een halt roept tot de gewenste uitbreiding van 2,5 FTE op het sociaal sociaal domein, maar verwachten wel van het college dat zij het stuur pakkenv.w.b. de totale ambtelijke kosten. Offers vragen mag, maar niet alleen van de inwoners. Onze eigen organisatie zelf mag ook bijdragen.
 6. We lezen in Binnenlands Bestuur dat de opschalingskorting uitgesteld/afgesteld zal worden. Welke positieve financiële consequenties zal dat hebben voor Kaag en Braassem?
 7. De vervuiler verantwoordelijk maken voor het afval. Bij geen kostendekkende afvalstoffenheffing zullen we ten laste van de algemene middelen bijdragen. Hierin zit dus ruimte, in lijn met de raad zijn eigen uitgangspunten.
 8. Voordat we onze inwoners extra gaan belasten zouden we eerst willen zien dat niet-inwoners gaan bijdragen aan de algemene voorzieningen. Met andere woorden, innen we niets op toeristen en/of arbeidsmigranten, dan betalen onze eigen inwoners daarvan de rekening. Geen toerist slaat een vakantieadres over als hij/zij toeristenbelasting mag afrekenen. Zo zal dat ook in Kaag en Braassem gaan. En de theorie over uitvoeringskosten is er eentje uit het jaar 1980. Tegenwoordig zijn daar volledig geautomatiseerde programmetjes voor.
 9. Pas als hierna zichtbaar blijkt dat dit allemaal is opgepakt, uitgezocht, onderbouwd en het college zich maximaal heeft ingespannen om de begroting hiermee sluitend te krijgen, pas dan is er eventueel bereidheid bij PRO Kaag en Braassem, om aan de ozb knop te draaien. En, alleen in combinatie met een heldere uitleg over de totale lastendruk. Door het wegvallen van de precariobelasting zal elk huishuiden minder aan de energiebedrijven hoeven te betalen. Een inkomst die de gemeente weer bij hen kon verhalen. Deze belasting valt weg. Onder aan de streep zal er een lastenverlichting (belastingverlaging) voor de inwoners moeten zijn en is ons eigen OZB instrument alleen -als sluitstuk- te gebruiken voor een kleine en gedeeltelijke compensatie van dat verlies.

PRO kaag en Braassem hecht eraan, in opmaat naar de begroting, onze positie nogmaals te markeren en zo het college handvat en inzicht te geven in hoe wij denken dat de begroting sluitend gemaakt moet. Wij nodigen het college vooralk uit dit gesprek indringend met elkaar te voeren. Uit de ingezonden excell kan opgemaakt dat er bereidheid is de OZB te verhogen, echter alleen als allerlaatste instrument en pas nadat al het bovenstaande is ingezet of beargumenteerd.