Met het EOP te gast bij Hooymans Products

Het Economisch Overleg Platform (EOP) nodigde raadsleden van Kaag en Braassem onlangs uit voor een bijeenkomst bij ondernemer Hooymans Products. Namens PRO maakten Ruud, Evert en Rick dankbaar gebruik van deze uitnodiging. Goed om op deze manier uit eerste hand te horen wat er leeft onder ondernemers in onze gemeente. De boodschap was duidelijk: geef ondernemerschap de ruimte en wees duidelijk met een heldere visie.

Dank voor de interessante avond en de gastvrijheid van Hooymans Products!