Het vernieuwde Sportpad komt er; PRO geeft college extra opdracht mee

De plannen voor een vernieuwd Sportpad worden werkelijkheid. Maandagavond stemde de meerderheid van de raad vóór het vrijmaken van het benodigde budget voor de verenigingen, het Sportbedrijf en Kineo onderwijs en opvang. Wat ons betreft een geweldige mijlpaal die Kaag en Braassem veel moois zal brengen. Wel benadrukt PRO dat bij de plannen voor Sportpad-Noord het geluid van inwoners serieus genomen moet worden en het college daarmee aan de slag moet.

Elkaar versterken

Leren, ontmoeten en bewegen komen samen op het nieuwe Sportpad. Verenigingen, het Sportbedrijf en Kineo onderwijs en opvang sloegen de handen in elkaar en werkten jaren intensief samen, om zo tot een plan te komen waarin ze elkaars kracht versterken. Zo zetten zij samen iets neer waar jong en oud veel baat bij zullen hebben. Die plannen kosten geld. Voor de ontwikkeling van fase 1 (de noordkant) zegde de gemeente een investering toe van bijna €61 miljoen voor de ontwikkeling van een nieuws sportcomplex met een zwembad en een IKC. Ook gaf de raad groen licht voor de ontwikkeling van fase 2 (de zuidkant), waarbij E.M.M.’21, Hockeyclub Alkemade en Tennisvereniging Alkemade samen werken aan een nieuwe indeling van de velden en nieuwe clubgebouwen.

Voor jong en oud

Bij het nemen van die beslissing ging PRO niet over één nacht ijs. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de juiste investering voor de toekomst is. Het Sportpad wordt een fantastische plek binnen onze gemeente waar veel te beleven is en waar jong en oud met plezier sporten en elkaar ontmoeten. De faciliteiten in combinatie met alle samenwerkende partijen gaan samen een plek vormen waar kinderen met plezier naar school en opvang gaan en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Woningbouw

De ontwikkeling van het vernieuwde Sportpad biedt ook kansen voor Rijpwetering en Oud-Ade. Deze kernen vergrijzen hard en woningbouw is hier door de regels van de provincie uitdagend. Het vertrek van HC Alkemade biedt ruimte voor woningbouw op deze locatie en om het Hertogspark. Ook zou de school vervangen moeten worden; het zijn de enige kernen die nog een duurzame school nodig hebben. Het zou toch mooi zijn als daar een vergelijkbaar initiatief gestart kan worden van, voor en door de gemeenschap, net als het Sportpad zo succesvol gebeurd is. Ook in Oude Wetering en Roelofarendsveen komen door de ontwikkelingen locaties vrij die gebruikt kunnen worden voor woningbouw.

Glijbaan

Afgelopen periode waren er ook andere geluiden te horen over de plannen waarover gisteravond beslist is. Zo toont de veelvuldig ondertekende petitie over het uitbreiden van het zwembad met bijvoorbeeld een glijbaan aan dat ook veel inwoners teleurgesteld zijn. PRO vindt dat het college inwoners beter had moeten meenemen in de totstandkoming van de plannen, zodat er een eindresultaat komt waar zo veel mogelijk mensen blij mee zijn. PRO heeft het college daarom opdracht gegeven het geluid van inwoners serieus te nemen en hier alsnog mee aan de slag te gaan.

Participatie in optima forma

Tot slot rest ons niets dan de initiatiefnemers te danken voor hun inzet van afgelopen jaren en hen veel succes te wensen met het verwezenlijken van de plannen. PRO is groot voorstander van initiatieven die door inwoners worden uitgedacht en opgepakt, met daarbij de juiste ondersteuning van ambtenaren. Zo sluiten de plannen echt aan bij de behoefte van de inwoners. En wat van jezelf is, daar ben je zuinig op. De ontwikkeling van het Sportpad is participatie in optima forma. Wij hebben dit project dan ook vanaf het begin toegejuicht, en de initiatiefnemers kunnen op onze support blijven rekenen.