Herziening bestemmingsplan Oud-Ade en Rijpwetering: “Maak bestemmingsplannen uitnodigend voor initiatiefnemers”

Tijdens de gemeenteraadvergadering van 29 maart stemde PRO Kaag en Braassem in met herziening van het bestemmingsplan Oud-Ade en Rijpwetering. Wel vroeg (en kreeg) PRO de toezegging van de wethouder dat een onnodige beperking voor inwoners in het plan opgelost wordt. “PRO wil ook de kleine kernen graag leefbaar houden. Daarom moet een bestemmingsplan uitnodigend zijn voor initiatiefnemers en in ieder geval geen onnodige barrières opwerpen.”

Onvoldoende uitnodigend

PRO vindt het huidige bestemmingsplan te behoudend en niet uitnodigend voor initiatiefnemers om tot ontwikkelingen van plannen te komen. Het huidige bestemmingsplan ontmoedigt initiatiefnemers die een wijziging willen indienen om woningbouw te realiseren. Er zijn de afgelopen tijd 19 wijzingen van een bestemmingsplan aangevraagd waarvan er slechts 4 tot planvorming zijn gekomen. Deze getallen bevestigen voor ons dat het bestemmingsplan onvoldoende uitnodigend en te behoudend is.

Toezegging

In het huidige bestemmingsplan staat dat er een maximum aantal wooneenheden voor meerdere percelen geldt. Dit heeft dus tot gevolg dat, als je een perceelaanpassing wil doen op je eigen perceel, je hiervoor ook het bestemmingsplan op de percelen van de buren moet aanpassen. Niet logisch, en niet nodig, vindt PRO. Tijdens de hoorcommissie onderkende de wethouder dit probleem en gaf zij aan dat de gevolgen (risico en kosten) voor de gemeente zijn. Deze toezegging geldt zolang nodig en in ieder geval totdat het omgevingsplan van kracht is, die in 2022 op de agenda staat. Met deze toezegging kan PRO instemmen met de herziening.