Formatie is afgerond, nieuw college wordt benoemd

De verkiezingen winnen is één vervolgens zorgen dat er een programma komt dat door de hele raad omarmd wordt en een nieuw college vormen is twee. Ervoor zorgen dat iedereen zich herkend en opstaat voor de samenwerking is in de beleving van PRO belangrijk voor nu en voor de komende jaren.

17 maart;
Met veel trots kijken wij terug op de afgelopen campagne waarbij we ons realiseren dat ons geluid gehoord is. Het begin van een weg ervoor te zorgen dat onze ideeën en die van de andere partijen terecht komen in een akkoord dat door de hele raad wordt omarmd. Maar hoe gaat zo een proces nu?

Verkennende gesprekken
Kort na de uitslag hebben wij de andere lijsstrekkers uitgenodigd voor een eerste gesprek. Wat is er nu gebeurd en hoe gaan we de komende periode met elkaar verder. Het is fijn en goed elkaar dan in de ogen te kunnen kijken. Na een paar gesprekken is afgesproken de heer Rob Van der Hoorn als procesverkenner aan te stellen. Hij kwam na twee weken met een advies voor het vervolg van de verkenning, procesmatig als op inhoud.

Inhoudelijke verkenning
In deze fases waren er 3 verkenners, Hans Klink, Ruud van der Star en Marja Spreij. Zij hebben gekeken waar de overeenkomsten zitten tussen de partijen, wat de wensen zijn en op welke wijze dit bij elkaar kan worden gebracht. Gelukkig was het uitgangspunt snel helder, een raadsakkoord op wisselende meerderheden waar iedereen zich in kon herkennen. En hiervoor hebben zij een bijzonder opdracht meegegeven “zet de twee uitersten bij elkaar en laat hen kijken wat de gemeenschappelijke deler is”.

Gezamenlijke opdracht
11 opdrachten, 11 sessies in wisselende samenstelling, 11 teksten als onderlegger voor het raadsakkoord. Alle raadsleden zelf aan zet, ontzettend leuk en echt uniek. De 11 teksten zijn op een zaterdag met elkaar doorgenomen, kan het scherpen, kunnen we ons vinden en is er een meerderheid. Als die meerderheid er was, kwam het in het raadsakkoord. En dat is gelukt. Op naar de besluitvorming.

Formatie
Nadat het raadsakkoord unaniem is aangenomen mag de grootste partij de ingewikkelde puzzel van de formatie te leggen. Hoe maak je van 5 partijen een college van 3 partijen, hoe zorg je voor de juiste mensen op de juiste plek. Een puzzel waarbij je nooit iedereen tevreden kan stellen maar altijd met het grote geheel, onze inwoners en de gemeente Kaag en Braassem in het achterhoofd. En dat is gelukt, er komt een nieuw college met 4 wethouders, Dolf Kistemaker, Gerben van Duin, Nick van Egmond en Yvonne Peters.

Nieuwe college
Dan is het zover, vandaag wordt het nieuwe college benoemd. Een mix van bestuurlijke ervaring, veel kennis van de regio en vernieuwing. Daarnaast met burgemeester Astrid Heistee ook een mooie mix van mannen en vrouwen. Een sterk college en een college om trots op te zijn en dat zijn we dan ook. Vanaf hier wensen wij dit college heel veel plezier en heel veel succes met de uitvoering van ons raadsakkoord “samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen”.

Wil je meer weten of dit proces of wil je helpen en meedenken over de verdere uitvoering van het raadsakkoord? Kijken wat jij kunt betekenen voor PRO Kaag en Braassem? Neem contact met ons op en we maken graag een afspraak.