Floris neemt afscheid van het wethouderschap in Kaag en Braassem (maar niet van PRO)

Op 24 januari beleefde Floris Schoonderwoerd zijn laatste raadsvergadering als wethouder van Kaag en Braassem. Een officiële afsluiting van een bijzondere periode. Ruud van der Star blikt terug op hun intensieve samenwerking.

In 2005 werd ik door Floris betrokken bij de lokale politiek (ofwel ‘erbij genaaid’), met de vraag “jij bent toch druk bij ROAC? Dan wil je vast ook wel betrokken zijn bij je gemeente.” En voor ik het wist had ik een fractievergadering bezocht en stond ik de op lijst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kwam ik in de gemeenteraad van Kaag en Braassem, samen met Piet van Veen, Pim de Vrind en Floris. Een bijzondere tijd waarbij zeer complexe onderwerpen de revue passeerden, zoals Braassemerland en de fusie die in 2009 een feit werd. In die periode heb ik veel van Floris geleerd. Na die verkiezing kwam ik zelf 1,32 stem tekort om de raad in te komen. Maar Floris ging verder als wethouder van de nieuwe gemeente.

Tijdens die periode was ik wat minder actief, maar ik volgde alles op de achtergrond en sparde zo nu en dan met Floris. Wethouder zijn is een eenzame baan. Je bent er voor de hele raad. Dan is een luisterend oor en een kritische blik van buiten best handig. Het versterkte onze vriendschap en uiteindelijk besloten we in 2013 met een groep mensen een nieuwe vereniging op te richten: PRO Kaag en Braassem. Hiermee werden we in 2014 de grootste partij en waren we in de lead tijdens de formatie en het vormen van het raadsakkoord. In die periode werd de samenwerking nog intensiever tot uiteindelijk de toenmalige fractievoorzitter Ilse van der Poel het stokje overdroeg aan mij.

Als fractievoorzitter ben je het gezicht en op achtergrond de spil in de fractie en daarbuiten. Een korte lijn en een goede verstandhouding met je wethouder in het college is een pre voor een goede samenwerking en de besluiten die je als college en raad moet nemen. Ik ben ervan overtuigd dat juist onze vriendschap heeft bijgedragen aan onze inzet voor deze gemeente, met respect en besef van elkaars rollen. Soms ging dat ook best hard tegen hard. Ik denk dat ik zijn meest kritische meedenker was. Zijn inzet en passie heb ik tot het laatste moment zeer bewonderd. Andersom heeft het onze vriendschap weer versterkt, want zo intensief samenwerken en een veelvoud aan kopjes koffie drinken draagt daar aan bij. Hij heeft Lenny en mij zelfs getrouwd afgelopen zomer en wij hebben hem als derde getuige toegevoegd als bezegeling van onze vriendschap. Uiteraard ben ik blij voor Floris en de stap die hij zet. Tegelijkertijd ga ik deze intensieve samenwerking missen, terwijl ik hoop dat de bakjes koffie zullen blijven.

Succes Floris!

Per 7 februari werkt Floris als afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Nieuwkoop. Wij zijn blij dat we bij PRO gebruik mogen blijven maken van zijn visie en ervaring en wensen hem heel veel succes met zijn nieuwe baan.