Floris: “Met een goed gevoel naar een nieuwe uitdaging”

Oud Ade, december 2021

Beste inwoners van de gemeente Kaag en Braassem,

Sinds jaar en dag kom ik mijn bed uit om te werken aan een samenleving waar verbinding het wint van polarisatie. Heb ik geloof in de kracht, de betrokkenheid én het probleemoplossend vermogen van de inwoners. Timmer ik aan de lokale democratie, die aan groot onderhoud toe is. En, zet ik me in voor mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen.

De menselijke maat raakt soms zoek in verdere schaalvergroting. De betaalbaarheid en toegankelijkheid van veel basisvoorzieningen staat onder druk. Mensen wordt gevraagd een grotere eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat kan alleen lukken als men er zeker van is dat er ook –bereikbaar en dichtbij- een collectieve verantwoordelijkheid is, die niemand aan zijn lot over laat.

Mijn doel is om door gemeenschappelijke inspanningen te laten zien dat het begrip eigen verantwoordelijkheid geen glans verliest, maar het een begin is van een verhaal dat mensen sterker maakt. Kaag en Braassem heeft wat dat betreft een perfecte schaal, is een doelgerichte, ambitieuze en betrouwbare gemeente met een zakelijke kant én een sociaal gezicht. Dé basis om, in een netwerksamenleving met inwoners, prachtige bedrijven die een goed vestigingsklimaat verdienen, verenigingen, overheden en zorg- en welzijnsorganisaties, iedereen de mogelijkheid en het perspectief te bieden om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

Wat vind ik het een eer dat ik hier, namens u, al 25 jaar aan mag werken. In 1997 mocht ik in het gemeentehuis starten als lid van de commissie jeugdbeleid. In de periode 1998-2002 als burgerraadslid en van 2002 tot 2009 als gekozen raadslid van de gemeente Alkemade. De afgelopen 13 jaar, vanaf de start van de gemeente Kaag en Braassem, heb ik in mijn functie als wethouder, politiek/bestuurlijk leiding mogen geven aan onder andere de grote stelselwijzigingen in het sociaal domein en de implementatie van de omgevingsvisie/omgevingswet. Het organiseren van draagvlak en streven naar consensus vond ik daarin erg belangrijk.

Nog elke dag ga ik met plezier naar mijn werk. Toch is het nu tijd om ook de vertrouwde omgeving van het gemeentehuis van Kaag en Braassem -in mijn rol als wethouder- achter me te laten en het nieuwe -nu nog onbekende- een kans te geven. Ik vind dit best spannend.  Ik ga dit avontuur aan, met steun van mijn vrouw Miriam en mijn drie prachtige kinderen. Ik ben hen veel dank verschuldigd, voor alle ruimte die zij mij in deze drukke jaren hebben gegeven.

De komende tijd ben ik nog voor u beschikbaar en zal met al mijn energie en enthousiasme werken aan Kaag en Braassem. Ook zal ik op de achtergrond een ondersteunende rol blijven vervullen voor PRO Kaag en Braassem, beschikbaar zijn als lijstduwer en mijn betrokkenheid bij de dorpen houden. Alleen leek het me wel zo eerlijk om jullie, die mij al die jaren veel vertrouwen hebben gegeven, als eerste te infomeren over de start van mijn zoektocht naar een andere manier om mijn drijfveren trouw te blijven.

Tot zeker en snel ziens!

Met sympathieke groeten,

Floris Schoonderwoerd