Eerste stappen gezet om verkeersveiligheid rondom bredeschool Kaskade te vergroten

Verkeersveiligheid rondom basisschool De Kiem en kinderopvanglocatie Spetters is een hot topic. En terecht. Omwonenden en ouders bezochten vlak voor de zomervakantie de gemeenteraad om hun zorgen te uiten. Die zorgen zijn serieus genomen, en twee maanden later zijn we blij om te kunnen melden dat de eerste stappen naar een veiligere schoolroute gezet zijn.

Quick wins

PRO riep het College op om snel met quick wins te komen. Een deel daarvan is tijdens de schoolvakantie opgepakt. Zo zorgen doorgetrokken strepen op de bruggen ervoor dat er niet meer ingehaald mag worden en komen er Juliepalen, waarmee voor verkeersdeelnemers duidelijker wordt dat ze zich in een schoolzone bevinden. Komende periode wordt verder gewerkt aan een duurzame verbetering van de situatie.

Werkgroep Veilige Schoolroute

Veel lof voor de Werkgroep Veilige Schoolroute voor de aanhoudende betrokkenheid en scherpte, die zal helpen om tot een goed plan van aanpak te komen om de verkeerssituatie rondom bredeschool Kaskade veiliger te maken.