Economisch Overleg Platform (EOP): de stem van ondernemers in Kaag en Braassem

Kaag en Braassem heeft een actief Economisch Overleg Platform (EOP). Dit platform is een ondernemerscollectief waarin onder andere horeca, land- en tuinbouw, detailhandel, recreatie/toerisme, bouw, bedrijventerreinen en de ondernemersvereniging vertegenwoordigd zijn. Marco van der Meer en Barry Verdel van het EOP legden tijdens de fractievergadering van PRO nog eens uit wat het platform doet, waarom het zo belangrijk is en hoe we daar als gemeente ons voordeel mee kunnen doen.

Breed gedragen

Zes keer per jaar komt het EOP bijeen om verschillende actuele thema’s te bespreken. Wat moet er gebeuren om Kaag en Braassem aantrekkelijk te houden voor ondernemers, zodat die zich hier willen blijven vestigen en verder kunnen groeien? Samen komen de ondernemers tot een breed gedragen visie, die zij weer bespreken met betrokken ambtenaren en soms het college. Het EOP geeft dan aan wat ondernemers nodig hebben, en welke vraag er nog ligt aan de gemeente om daar te komen.

Belangen in beeld

“De gemeente moet veel meer gebruikmaken van de kennis en kunde uit de samenleving,” roept PRO al sinds de oprichting. Bij PRO vinden we dat de overheid ondersteunend moet zijn aan initiatieven uit de samenleving. PRO is ontstaan vanuit de wens om de gemeente terug te geven aan de inwoners. Beleid moet veel meer gebaseerd zijn op de kennis, ervaring en deskundigheid van betrokken Kaag en Braassemers. Alleen als we iedereen goed horen kunnen we voor iedereen het beste uit de gemeente halen. Wij vinden het EOP dan ook ontzettend waardevol. Dit initiatief vertegenwoordigt een enorme achterban en heeft de belangen daarvan goed in beeld. Van die kennis en betrokkenheid moeten we dankbaar gebruikmaken. Dat wij dankzij de inspanningen van het EOP weten hoe de achterban erin zit, is een cadeau voor ons.

Eén stem voor een grote groep

Marco en Barry geven aan dat de samenwerking met de gemeente best goed verloopt. De overleggen zijn transparant en constructief. Maar de heren zijn natuurlijk niet voor niets op maandagavond aangeschoven bij de fractie: er is ruimte voor verbetering. Zo vinden ze het belangrijk om te benadrukken dat het EOP een grote groep belanghebbenden vertegenwoordigt. Dat is goed om te beseffen als zij op een informatieavond een kleine afvaardiging sturen, en het daardoor soms lijkt alsof het slechts om de stem van enkelingen gaat. Ook nodigen zij PRO uit om vooral ook vragen te stellen aan het EOP, als wij meer willen weten over bepaalde ondernemersthema’s.

 

We bedanken Marco en Barry voor hun komst naar de fractie van PRO en het hele EOP voor de tijd en energie die zij stoppen in een goede samenwerking met de gemeente, en het laten klinken van de stem van ondernemend Kaag en Braassem. We zullen jullie adviezen de aandacht geven die ze verdienen en weten jullie te vinden voor een goed gesprek over ondernemersgerelateerde onderwerpen.