Bezoek aan dorpsraad Kaageiland

Met de gemeenteraad woonden we een inspirerende avond bij op Kaageiland. De dorpsraad gaf hun visie voor de toekomst van Kaageiland richting 2040 en we voerden mooie discussies met elkaar over vijf verschillende onderwerpen:

  • Bouwen en Wonen
  • Recreatie en Watersport
  • Logistieke knelpunten
  • Balans Natuur en Landbouw
  • Energie

Veel positieve energie en veel mooie ideeën en initiatieven die de komende tijd verder uitgewerkt worden en aan de gemeente worden voorgedragen!

Mooi om de kracht te zien van een klein dorp binnen onze gemeente Kaag en Braassem.